ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

  • Τα τμήματα στη Γ' Λυκείου είναι ολιγομελή (κλειστά 5 ατόμων) ώστε να προσαρμόζουμε τη διδασκαλία στις μαθησιακές ανάγκες κάθε μαθητή μας.

  • Προετοιμάζουμε κατάλληλα τους μαθητές μας με συχνά διαγωνίσματα ώστε να εξοικειωθούν οι μαθητές με το κλίμα των εξετάσεων, να δοθεί η δυνατότητα στους καθηγητές αλλά και στους μαθητές να διαπιστώσουν το επίπεδο γνώσεων και την απόδοσή τους στο γραπτό λόγο, να έχουν οι μαθητές κίνητρο για συνεχείς επαναλήψεις και να κινητοποιήσουν το μαθησιακό τους δυναμικό.

  • Καλλιεργούμε την ευγενή άμιλλα και την ενεργητικότητα στους μαθητές μας.

 

Γ' Ενιαίου Λυκείου
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ
    ΘΕΤΙΚΗ     ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ
Φυσική 3
Αρχαία 5
Φυσική 3
Α.Ε.Π.Π 3
Λατινικά 2
Χημέια 2
Αρχές Οικ. Θεωρίας 2
Νέα Ελληνικά 2
Βιολογία 2
Μαθηματικά 5
Ιστορία 2
Μαθηματικά 5
Γλώσσα 2
Γλώσσα 2
Γλώσσα 2
 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΔΕΙΑΣ
Φυσική 1
Μαθηματικά & στοιχεία στατιστικής 2
Βιολογία 1
Ιστορία 1

 

 

 

Αρχική   |   Προφίλ   |  Πανελλαδικές   |   Πολιτική εχεμύθειας   |   e-Γνώμονας   |   Επικοινωνία

Copyright (c) 2009 gnomonas.edu.gr. All rights reserved.